czwartek, 28 marca 2013

BCBS: wytyczne pomiaru i kontroli ryzyka ekspozycji kredytowej

W kolejnym już w ostatnich dniach dokumencie konsultacyjnym Komitet Bazylejski przestawił założenia standaryzacji mierzenia, agregowania i kontrolowania ekspozycji banków na ryzyko w odniesieniu do pojedynczych kontrahentów lub grup kontrahentów.

Rekomendacje BCBS stanowią kolejną inicjatywę regulacyjną, która razem m.in. z nowymi wymogami kapitałowymi mają przyczynić się do ograniczenia ryzyka systemowego pochodnego utracie płynności finansowej przez SIFIs. Zgodnie z oświadczeniem Komitetu nowe zasady mają zastąpić wytyczne pomiaru i kontroli ekspozycji kredytowej z 1991 roku.

BCBS zachęca do przesyłania komentarzy do 28 czerwca.

Brak komentarzy: