niedziela, 3 marca 2013

Konferencja "Coppia e minori"

8 marca 2013 Università di Bologna, Università di Ferrara i International Law Meeting Association organizują w Bolonii konferencję poświęconą aktualnym problemom prawa międzynarodowego prywatnego; szczegółowe informacje. Przyczynkiem do konferencji było orzeczenie Corte di Cassazione (sentenza 21 dicembre 2012, n. 23713) uznające legalność umów przedmałżeńskich w przedmiocie opieki nad małoletnimi na wypadek rozpadu małżeństwa. Komentarz (po włosku).

Brak komentarzy: