piątek, 8 marca 2013

IASB: nieudana próba rewizji zasad „utraty wartości”

Nie osiągnięto porozumienia w transatlantyckich rozmowach Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. IASB) z amerykańską Radą Standardów Rachunkowości Finansowej (ang. FASB) w sprawie rewizji zasad księgowania strat z tytułu utraty wartości. O ile FASB dąży do zwiększania odpisów strat na początku, o tyle IASB zabiega o wdrożenie do  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  (ang. IFRS) zasady  „strat oczekiwanych” (FT, Rift over forcing banks to deal with losses).

Informacje nt. wspólnego projektu IASB-FASB, Accounting for Financial Instruments—Credit Impairment.

Brak komentarzy: