niedziela, 24 marca 2013

Komisja śledcza ONZ ds. koreańskich gułagów


Rezolucją A/HRC/22/L.19 Rada ds. Praw Człowieka ONZ jednomyślnie zadecydowała o powołaniu Komisji śledczej celem zbadania  systematycznych, szeroko zakrojonych i poważnych naruszeń praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. O kolejny rok przedłużono również mandat Specjalnego sprawozdawcy ds. łamania praw człowieka w tym państwie. Rada wezwała Sekretarza Generalnego ONZ do organizacyjnego wsparcia Specjalnego Sprawozdawcy i Komisji śledczej, celem umożliwienia realizacji powierzonych im zadań.
Zdjęcia satelitarne gułagów opublikowała AI, http://bit.ly/109YQjB

Przedstawiciel KRLD (UN to investigate North Korea human rights abuses) stwierdził, że decyzja Rady jest dowodem istnienia "spisku wrogich sił" przeciwko jego państwu, posiadającemu jeden z "najlepszych w świecie systemów upowszechniania i ochrony praw człowieka", co zdaje się ostatecznie przesądzać o szansach na uzyskanie zgody reżimu na wjazd inspektorów ONZ.


Decyzja Rady ds. Praw Człowieka jest kolejnym w tym miesiącu przejawem sprzeciwu społeczności międzynarodowej wobec sytuacji na Półwyspie Koreańskim. 7 marca, w reakcji na trzecią już serię testów nuklearnych, Rada Bezpieczeństwa wzmocniła reżim sankcji finansowych, handlowych oraz zakazów podróży wobec funkcjonariuszy z Pjongjang (Rezolucja RB ONZ 2094).


Pracami Rady w 2013 roku kieruje Remigiusz Henczel.

Brak komentarzy: