piątek, 22 marca 2013

Konferencja "Eastern Europe and Judicial Dialogue on International Law" w Łodzi

W dn. 5-6 kwietnia 2013 r. Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ organizuje konferencję naukową nt. Eastern Europe and Judicial Dialogue on International Law. Konferencja odbywa się w ramach międzynarodowego projektu badawczego 10-ECRP-028 International Law through the National Prism: the Impact of Judicial Dialogue - szczegółowe informacje.

Brak komentarzy: