piątek, 22 marca 2013

Konsultacje BCBS dotyczące wytycznych dla zewnętrznego audytu bankowego


Komitet Bazylejski rozpoczął otwarte konsultacje dotyczące rewizji rekomendacji dla zewnętrznych audytorów bankowych (Consultative Document External audits of banks). Nowe wytyczne mają uzupełnić opublikowane w 2002 rekomendacje  dotyczące relacji między nadzorem bankowyma zewnętrznymi audytorami bankowymi oraz dokument z 2008 r. dotyczący jakości zewnętrznego audytu bankowego i nadzoru bankowego.

Komitet Bazylejski wezwał (list do Prezesa IAASB) zarazem Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) do nadania „bardziej autorytatywnego wydźwięku” Międzynarodowym Standardom Rachunkowości (MSR).

BCBS wiąże szczególne nadzieje na poprawę jakości audytu z instytucją komitetów audytorskich oraz zacieśnienieniem współpracy między audytorami a nadzorem bankowym.


Konsultacje publiczne będą trwać do 21 czerwca 2013 r.

Brak komentarzy: