wtorek, 5 marca 2013

ONZ: 57. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet

W dniach 4-15 marca w Nowym Jorku odbywa się 57. sesja  Komisji ds. Statusu Kobiet. Obok tematów podstawowych (eliminacja i prewencja przemocy wobec kobiet, a także równy podział obowiązków w walce z HIV/AIDS), doraźnie postanowiono podjąć kwestię równości płci w strategii Millennium Development Goals po 2015 roku. Informacje szczegółowe

Brak komentarzy: