wtorek, 5 marca 2013

Orzeczenie: swoboda wypowiedzi nie obejmuje przejawów mowy nienawiści

 Analizując pojęcie mowy nienawiści w sprawie Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott,  2013 CSC 11 kanadyjski Sąd Najwyższy stwierdził, że ograniczenie swobody wypowiedzi w odniesieniu do takich praktyk jest obiektywnie dopuszczalne w świetle szkodliwości i społecznych kosztów takich zachowań. Orzeczenie z 27 lutego 2013 (tekst francuski orzeczeniatekst angielski orzeczenia).

Brak komentarzy: