środa, 13 marca 2013

UE: internetowa platforma rozstrzygania sporów konsumenckich i alternatywne metody rozstrzygania sporów

Celem podniesienia efektywności rynku wewnętrznego i dla ochrony praw konsumenckich 12 marca 2013 r. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu wnioski ustawodawcze w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich, KOM(2011) 794 ) oraz w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich, KOM(2011) 793).

W ramach ODR do końca 2015 roku powinna zacząć funkcjonować internetowa platforma - łącząca wszystkie krajowe centra ADR - umożliwiająca rozstrzyganie sporów konsumenckich dotyczących zakupów online (Komisja Europejska, MEMO/13/192 ).
Procedurą ADR mają zostać objęte wszystkie rynki na całym terytorium UE.

Informacje dotyczące przebiegu prac legislacyjnych nad Rozporządzeniem ODR oraz Dyrektywą ADR.

Brak komentarzy: