sobota, 9 marca 2013

UE: rozszerzenie strefy Schengen

Mimo spełnienia kryteriów technicznych akcesji i pozytywnej rekomendacji Rady Europejskiej z Grudnia 2012, Rada UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych postanowiła odłożyć do końca 2013 roku decyzję dotyczącą rozszerzenia trefy Schengen o Bułgarię i Rumunię (7215/13 (OR. en) PROVISIO). Wreszcie ewentualne rozszerzenie ma po raz pierwszy odbywać się dwustopniowo, w pierwszej fazie ograniczone przedmiotowo i terytorialnie (do ruchu transgranicznego między tymi dwoma państawmi).

Brak komentarzy: