niedziela, 10 marca 2013

UE: wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych


5 marca 2013 r. Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie odnośnie ostatecznej redakcji projektu Rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (7285/13 (OR. en) PRESSE 99). Rozporządzenie – którego projekt został udostępniony online (6838/13)  – będzie stanowić uzupełnienie zasad ustanowionych mocą Dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony (w sprawach karnych).

Brak komentarzy: