piątek, 12 kwietnia 2013

65. sesja EKG ONZ

W dniach 10-11 kwietnia odbyła się 65. sesja Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Komisja jest bardzo aktywna w sferze ochrony środowiska w Europie. To w ramach EKG ONZ zostały przyjęte między innymi Konwencja z Espoo czy Konwencja z Aarhus.

Podczas właśnie zakończonej sesji państwa przyjęły dokument zatytułowany "Wynik przeglądu reformy EKG z 2005 r.", w którym między innymi wskazano nowe cele i priorytety poszczególnych programów EKG ONZ, w tym programu ds. środowiska czy programu ds. zrównoważonej energii.  

Ponadto Komitet zmienił nazwę jednego ze swoich komitetów. Komitet ds drewna (Timber Committee ) został zastąpiony przez Komitet ds. lasów i przemysłu leśnego, co ma odzwierciedlać zmianę zakresu jego zainteresowań. Komitet zajmuje się nie tylko problemami drewna, ale także np. ochrony lasów i ich zasobów.

Wiele miejsca w dyskusji było poświęcono wdrażaniu rezultatów szczytu Rio+20, w szczególności w odniesieniu do przyszłości zrównoważonego rozwoju i instytucji zajmujących się zrównoważonym rozwojem.Nie przyjęto jednak oficjalnych dokumentów w tym zakresie.

Brak komentarzy: