czwartek, 4 kwietnia 2013

Afganistan stroną Konwencji bazylejskiej

25 marca Afganistan ratyfikował Konwencję bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Konwencja wejdzie w życie w stosunku do Afganistanu 23 czerwca 2013 r. Afganistan jest 180. stroną Konwencji. Co ciekawe, Afganistan był jednym z pierwszych państw, które podpisały Konwencję, zrobił to już 22 marca 1989 roku, czyli w dniu jej sporządzenia. Spośród państw, które podpisały tę jedną z najbardziej powszechnych konwencji środowiskowych, nie ratyfikowały jej jeszcze tylko Stany Zjednoczone i Haiti.

Brak komentarzy: