piątek, 12 kwietnia 2013

BIICL 13th Annual WTO Conference


British Institute of International and Comparative Law we współpracy z Institute of International Economic Law (Georgetown University) oraz Queen Mary, University of London organizuje po raz trzynasty doroczną konferencję poświęconą prawu WTO. Konferencja odbędzie się w Londynie w BMA House (Tavistock Square, WC1H 9JP) w dniach od 15 do 16 maja 2013 r. Program konferencji jest dostępny tu. Informacje dotyczące opłat konferencyjnych oraz procesu rejestracji dostępne są natomiast tu.

Brak komentarzy: