czwartek, 18 kwietnia 2013

BITA: próba kompromisu w czerwcu

Podczas ubiegłotygodniowych rozmów na temat podpisania Szerokiego Porozumienia na temat Handlu i Inwestycji (Broad Investment and Trade Agreement, BITA) Indie i Unia Europejska (UE) nie osiągnęły porozumienia w najbardziej spornych kwestiach: własności intelektualnej i większego dostępu indyjskiego sektora informatycznego do rynku europejskiego. Indie stoją na stanowisku, że nie mogą wyjść poza ramy zakreślone w TRIPS i własnym prawem krajowym. UE jest zainteresowana indyjskim sektorem finansowym, samochodowym oraz rynkiem alkoholu i serów. Indie interesuje dostęp do europejskiego rynku rolnego, farmaceutycznego i tekstyliów. O krytyce ewentualnego wpływu BITA na indyjska politykę lekową pisaliśmy tu.

Z nadzieją na uzyskanie kompromisu strony ustaliły, że następna runda negocjacji odbędzie się w czerwcu. Jak pisaliśmy tu, strony deklarują, że negocjacje zakończą się do końca bieżącego roku.

Brak komentarzy: