wtorek, 23 kwietnia 2013

Chiny otrzymają 385 mln $ na dostosowanie do Protokołu montrealskiego

Komitet Wykonawczy Wielostronnego funduszu na rzecz implementacji Protokołu montrealskiego zdecydował 22 kwietnia o przyznaniu Chinom 385 mln US $ na całkowite wyeliminowanie z produkcji przemysłowej substancji zubażających warstwę ozonową. Chiny są obecnie największym producentem chlorofluorowęglowodorów ((HCFC). Są to ostatnie substancje przyczyniające się powiększania się dziury ozonowej, których produkcja i używanie jest dozwolona zgodnie z Protokołem montrealskim. Jednak począwszy od 2013 r. państwa mają obowiązek ich stopniowego eliminowania. Są to także gazy cieplarniane. 
Chiny zgodziły się całkowicie wyeliminować HCFC do 2030 r. W ciągu najbliższych czterech lat otrzymają 95 mln US $, natomiast wypłacanie kolejnych transz będzie zależało od oceny podjętych przez ten okres działań.

Brak komentarzy: