sobota, 13 kwietnia 2013

Czarnogóra ratyfikowała Konwencję ICSID

10 kwietnia br. Czarnogóra ratyfikowała Konwencję Waszyngtońską o rozwiązywaniu sporów inwestycyjnych między państwami a obywatelami innych państw (Washington bądź ICSID Convention). Konwencja wejdzie w życie 10 maja br. Po tej ratyfikacji Konwencja liczy 148 państw członkowskich.  
Po ratyfikacji przez Czarnogórę, Polska jest jedynym krajem w Europie, który nie podpisał Konwencji. Federacja Rosyjska, a poza Europą m.in. Kanada, Konwencję podpisały (odpowiednio w czerwcu 1992 r. i grudniu 2006 r.), ale nie ratyfikowały. W sporach przeciwko państwom, które nie podpisały Konwencji inwestorzy mogą korzystać z Regulaminu Dodatkowego (Additional Facility (AF) Rules) ICSID.

Brak komentarzy: