sobota, 13 kwietnia 2013

FSB: Przegląd partnerski reżimów restrukturyzacji i kontrolowanej likwidacji


Financial Stability Board opublikowało wyniki pierwszego przeglądu partnerskiego (peer review) w obszarze resolution regimes. Punktem odniesienia oceny regulacji krajowych na potrzeby Raportu były, zatwierdzone przez przywódców państw G20 na szycie w Cannes w 2011 roku, Atrybuty kluczowe restrukturyzacji i kontrolowanej likwidacji instytucji finansowych. Na tej podstawie FSB analizowało, na ile krajowy porządek prawny umożliwia rozwiązanie problemów instytucji finansowych o znaczeniu systemowym bez destabilizacji całego systemu oraz bez obciążania podatników kosztami finansowymi operacji ratunkowej. Mimo że w wielu państwach podjęto działania legislacyjne w tym zakresie, podstawowym wnioskiem płynącym z raportu jest niski stopień zaawansowania prac w większości państw.

Celem pomocy państwom we wdrażaniu krajowych resolution regimes, FSB zapowiedziało opublikowanie jeszcze w tym roku specjalnych Wytycznych oraz schematów postępowania w takich przypadkach. Razem z krajowymi regulatorami FSB pracuje również nad Wytycznymi, które uzupełniłyby wspomniane powyżej Atrybuty kluczowe w odniesieniu do podmiotów niebankowych, w szczególności ubezpieczycieli i infrastruktur rynku finansowego (FMIs).

Zgodnie ze swoim mandatem – działania na rzecz większego poszanowania standardów międzynarodowych przez poszczególne państwa – FSB rozwija programy cyklicznych tematycznych oraz krajowych przeglądów partnerskich (zob.: Handbook for FSB Peer Reviews). Peer reviews mają przyczyniać się do zwiększania spójności działań międzynarodowych w poszczególnych obszarach. Wnioskiem z przeglądów jest również identyfikacja luk regulacyjnych oraz ewaluacja poczynionych postępów. Przegląd resolution regimes jest 7. studium tematycznym FSB.

Brak komentarzy: