niedziela, 7 kwietnia 2013

G20: IV Forum przewodniczących parlamentów


Kontynuując współpracę zapoczątkowaną w 2010 r. w Ottawie, Przewodniczący Parlamentów (wyższej izby w przypadku państw posiadających parlament dwuizbowy) państw G20, przedstawicielstwo UE oraz gościnnie delegacje z Chile, Hiszpanii i Kolumbii spotkali się w dniach 3-5 kwietnia na IV Forum w Mexico City (strona szczytu).

Celem Forum jest wzmocnienie roli prawodawczej i kontrolnej parlamentów krajowych we współpracy międzynarodowej. Włączenie parlamentów do dialogu w ramach G20 ma również wzmocnić efektywność spotkań na szczeblu przywódców państw. 

Mimo że początkowo Forum miało pełnić funkcję wspierającą wobec konsultacji przywódców, program prac zaczął obejmować coraz to nowe zagadnienia, co odzwierciedla choćby zakres tematyczny tegorocznego Komunikatu.

Brak komentarzy: