piątek, 5 kwietnia 2013

Indyjski Sąd Najwyższy odmawia udzielania ochrony patentowej dla leku na raka


Indyjski Sąd Najwyższy w decyzji z dnia 1 kwietnia 2013 r. odmówił spółce Novartis AG rejestracji patentu na ulepszoną wersję leku na raka (Glivec). Zgodnie z indyjskim prawem patentowym ulepszone wersje substancji czynnych, które uzyskały już w przeszłości ochronę patentową, zasadniczo nie mogą być przedmiotem nowego patentu (odmiennie niż np. w USA). Rozwiązanie takie ma szczególne znaczenie w kontekście możliwości produkowania leków generycznych. Decyzja ta ma charakter precedensowy i może mieć wpływ na praktykę patentową innych państw w regionie.
Kontrowersje budzi natomiast jej zgodność z wymaganiami Porozumienia WTO o Handlowych Aspektach Własności Intelektualnej (TRIPS), w szczególności z jego Art. 27. Będzie ona zapewne przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Rady TRIPS i być może zakończy się formalnym sporem przed organami WTO.
Omówienie decyzji Sądu Najwyższego można znaleźć na blogu Spicy IP.

Brak komentarzy: