wtorek, 9 kwietnia 2013

Inwestor kanadyjski i Kostaryka – spór inwestycyjny o koncesję górniczą

4 kwietnia 2013 r. kanadyjska spółka Infinito Gold wysłała notyfikację o sporze inwestycyjnym do administracji Kostaryki. Tym samym spółka rozpoczęła procedurę rozstrzygania sporu inwestycyjnego zgodnie z kanadyjsko-kostarykańską umową o ochronie i wzajemnym popieraniu inwestycji (BIT) z 1999 r. Spór dotyczy anulowania koncesji górniczej na wydobycie złota i zakazu górnictwa odkrywkowego wprowadzonego w 2010 r. (projekt Las Crucitas). Zgodnie z Art. XII.1 BIT notyfikacja rozpoczyna szesciomiesięczny okres na polubowne załatwienie sporu (tzw. okres ‘studzenia’ sporu, cooling-off period). W przypadku niepowodzenia tego etapu inwestor bedzie miał otwartą drogę do rozpoczęcia arbitrażu inwestycyjnego zgodnie z BITem. Jeżeli do tego dojdzie arbitraż inwestycyjny będzie toczył się zgodnie z Regułami Dodatkowymi (Additional Facility (AF)) ICSID.
Na początku bieżącego roku Infinito Gold przegrała spór z Wenezuelą o wypowiedzenie umowy dotyczącej wydobycia złota związanej z projektem Las Cristinas. W orzeczeniu z 17 grudnia 2012 r. (opublikowanym w styczniu 2013 r.) trybunal arbitrażowy (w postępowaniu ICSID(AF)) uznał, że postępowanie administracji wenezuelskiej wobec spółki zależnej Infinito Gold (wówczas zwanej Vanessa Ventures) nie naruszyło kanadyjsko-wenezuelskiego BIT z 1996 r.
(źrodła: The Tico Times, Bloomberg, Reuters, ICSID, DFAIT, UNCTAD)

Brak komentarzy: