niedziela, 21 kwietnia 2013

IOSCO: FMIs, detaliczne produkty strukturyzowane, benchmarki


W ciągu minionego tygodnia wysoką aktywnością wykazała się Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO).

Rozpoczęto dwie serie konsultacji.

Pierwsze dotyczą właśnie opublikowanego Raportu poświęconego regulacjom w obszarze detalicznych produktów strukturyzowanych. Raport zawiera propozycje instrumentarium regulacyjnego. Jak jednak wyraźnie zaznaczono w pierwszych słowach Raportu, żadne z sugerowanych rozwiązań nie nadaje się do jednoczesnego wdrożenia we wszystkich państwach członkowskich IOSCO - wybór poszczególnych modeli powinien być realizowany z uwzględnieniem specyfiki partykularnych systemów prawnych. 
Toolkit zawiera ogólne rekomendacje w obszarze:
- podejścia regulacyjnego do detalicznych produktów strukturyzowanych,
- podejścia regulacyjnego do konstrukcji i emisji produktów,
- podejścia regulacyjnego do obowiązków ujawniania informacji i marketingu produktów,
- podejścia regulacyjnego do dystrybucji produktów,
- podejścia regulacyjnego do zachowań po sprzedaży produktu.
Konsultacje trwają do 13 czerwca b.r.


Przedmiotem drugiej serii konsultacji jest Raport poświęcony zasadom benchmarków.
Przedmiotowe prace podjęto we wrześniu 2012 r. m.in. w związku ze skandalem LIBOR. Na podstawie analizy niedoskonałości konstrukcji oraz możliwości manipulacji benchmarkami, autorzy proponują przyjęcie zespołu zasad benchmarkingu na międzynarodowym rynku finansowym. Proponowane rozwiązania obejmują następujące obszary: - governance m.in. konstruowania i stosowania benchmarków, - jakość benchmarków, - jakość metodologii, - odpowiedzialność.
IOSCO oczekuje na komentarze od zainteresowanych do 16 maja b.r.


Wreszcie IOSCO oraz Komitet ds. Systemów Płatności i Systemów Rozrachunku (CPSS) ogłosiły rozpoczęcie kontroli implementacji Zasad dotyczących infrastruktur rynku finansowego (FMIs), obejmujących takie kwestie jak międzynarodowe standardy płatnicze, rozliczenia i rozrachunki, partnerzy centralni (CCPs) czy repozytoria transakcji. 
Zasady przyjęte przez IOSCO i CPSS w 2012 roku, mające na celu wzmocnienie międzynarodowego systemu finansowego, stanowią zarazem istotny krok w stronę postulowanego przez G20 i zaplanowanego przez FSB ustanowienia systemów centralnego rozliczania zestandaryzowanych derywatów OTC. Pierwsze wyniki oceny krajowych działań implementacyjnych w tym zakresie mają zostać przedstawione w III kwartale 2013 roku.

Brak komentarzy: