poniedziałek, 22 kwietnia 2013

IOSCO: Raport dotyczący technologicznych wyzwań związanych z nadzorem rynku


Rada Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) opublikowała Raport końcowy poświęcony technologicznym wyzwaniom efektywnego nadzoru rynku oraz narzędziom regulacyjnym. 

W dokumencie przedstawiono wyniki przeglądu obowiązujących obecnie reżimów nadzoru nad rynkiem wraz z identyfikacją najważniejszych trudności, pochodnych postępowi technologicznemu. Rekomendacje skierowane do organów zarządzających rynkami obejmują w szczególności kwestie – wzmocnienia potencjału nadzorczego w odniesieniu do różnych rynków oraz różnych instrumentów, a także – podniesienia efektywności wykorzystania danych gromadzonych przez organy nadzoru.

Prace IOSCO w przedmiotowym zakresie zostały podjęte na wniosek G20 w roku 2010. Odpowiednio w 2011 opublikowany został dokument Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency, w roku ubiegłym Technological Challenges to Effective Market Surveillance: Issues and Regulatory Tools, a wydany dziś Raport ma być zwieńczeniem tych prac.

Notatka prasowa nt. Raportu dostępna jest tu.

Brak komentarzy: