wtorek, 2 kwietnia 2013

Kanada wypowiada Konwencję w sprawie zwalczania pustynnienia


28 marca Kanada wypowiedziała Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce (UNCCD), składając notyfikację w tej sprawie do Sekretarza Generalnego ONZ, który jest depozytariuszem Konwencji. Powodem, na który wskazuje rząd kanadyjski jest  marnotrawienie – w jego ocenie – budżetu Konwencji na biurokrację. Kanada twierdzi, że jej uczestnictwo w Konwencji, choć kosztowne, nie przynosiło korzyści dla środowiska. Wypowiedzenie Konwencji przez rząd spotkało się z krytyką ze strony kanadyjskiej opozycji. Tym bardziej, że jest to kolejny antyśrodowiskowy krok rządu, po tym, jak w grudniu 2011 r. wypowiedziała Protokół z Kioto. Jak twierdzi Kanadyjska prasa i opozycja, bycie stroną Konwencji w sprawie zwalczania pustynnienia leży w interesie Kanady, która także jest dotknięta przez susze i może skorzystać na współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Kanada jako jedna z pierwszych podpisała Konwencję w 1994 r. i ratyfikowała ją w 1995 r. Obecnie 194 państwa są jej stronami.  Kanada przestanie był stroną Konwencji w marcu 2014 r.

Brak komentarzy: