czwartek, 25 kwietnia 2013

Komisja Parlamentu Europejskiego odrzuca projekt KE automatycznego transferu lotniczych danych PNR

Stosunkiem głosów 30:25 Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych odrzuciła projekt Dyrektywy Komisji Europejskiej nakładającej na linie lotnicze obowiązek przekazywania danych z "imiennego rejestru pasażera" (Passenger Name Record, PNR) na potrzeby postępowań dotyczących terroryzmu i poważnych przestępstw.

Właśnie ta ostatnia kwestia, oraz aż 19. kategorii danych personalnych, które podlegałyby automatycznemu transferowi, wzbudziła obiekcje europosłów, uznających je za nazbyt szerokie ograniczenie prawa do prywatności nie uzasadnione adekwatnym podniesieniem poziomu bezpieczeństwa publicznego.


Komisja Europejska podkreśliła, że szybka harmonizacja przedmiotowych regulacji jest niezwykle istotna, a wczorajsze głosowanie było "jedynie głosem Komisji". Mimo że przyjęcie propozycji Dyrektywy na forum Parlamentu wydaje się prawdopodobne, procedura ulegnie kilkutygodniowemu opóźnieniu.

Zob. projekt Dyrektywy o wykorzystaniu PNR do walki z terroryzmem i poważnymi przestępstwami oraz informacje nt. przebiegu procesu legislacyjnego.

Brak komentarzy: