niedziela, 28 kwietnia 2013

Konsultacje FATF w sprawie nadużywania NPOs


24 kwietnia Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF-GAFI) przeprowadziła, pierwszy raz w takiej skali, konsultacje z 20. organizacjami non-profit (NPOs). Celem spotkania było zwrócenie uwagi na doniosłość poprawnej implementacji Rekomendacji 8 w przedmiocie środków zapobiegających nadużywaniu organizacji non-profit (zob. tłumaczenie UKNF). Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenie wykorzystywaniem NPOs do finansowania terroryzmu.

Kontynuacją prac w tym zakresie ma być aktualizacja Międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie walki z nadużywaniem NPOs.

Zob. oficjalny komunikat ze spotkania.

Brak komentarzy: