piątek, 12 kwietnia 2013

Konsultacje RB z dostarczycielami sił mundurowych misji pokojowych

11 kwietnia 2013 r. Rada Bezpieczeństwa odbyła konsultacje z państwami dostarczycielami sił mundurowych w ramach operacji pokojowych. Wydano stosowny komunikat, nie ujawniający absolutnie żadnych szczegółów rozmów.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6945

Tego typu spotkania mają pomóc Radzie w odpowiednim planowaniu działalności/mandatu misji pokojowych i zapoznać się z problemami związanymi choćby z logistyką operacji (przykładowo przy okazji dyskusji nad projektem ostatecznie przyjętej rez. 2086 ze stycznia 2013 r. dot. operacji pokojowych, państwa dostarczyciele wyraziły wątpliwości wobec wspólnego zarządzania/dzieleniem się personelem operacji pokojowych właśnie ze względu na problemy logistyczne i dociążanie członków misji obowiązkami bez zwiększenia nakładów finansowych).
Polska nie ma w powyższym zakresie w ostatnim czasie zbyt wiele do powiedzenia, zwłaszcza w świetle najnowszych statystyk (z marca 2013 r.), z których wynika, że w sumie dostarczamy 10 członków personelu misji pokojowych (8 wojskowych, 2 policjantów) i zajmujemy 95 miejsce w rankingu (stan na k. lutego 2013 r.). Polacy służą w MONUSCO, UNAMA, UNMIK, UNMIL, UNMISS, UNOCI.

http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml

Brak komentarzy: