niedziela, 21 kwietnia 2013

Konwencja z Ramsar podpisała porozumienie o współpracy z Conservation International

Konwencja z Ramsar, reprezentowana przez Sekretarza Generalnego, podpisała 10 kwietnia porozumienie o współpracy (Memorandum of Cooperation) z organizacją środowiskową zajmującą się ochroną przyrody i bioróżnorodnosci - Conservation International. Porozumienie dotyczy współpracy przy projektach takich jak "Watershed Health Index" czy Global Wetland Observing System. Zakłada przede wszystkim wymianę informacji i wiedzy, współpracę przy przygotowywaniu analiz i ocen obszarów wodnych, propagowanie ochrony tych obszarów. Strony porozumienia będą także brały pod uwagę plany i dokumenty drugiej strony przy planowaniu swoich programów i działań.

Brak komentarzy: