wtorek, 16 kwietnia 2013

MTS: wyrok w sprawie sporu granicznego pomiędzy Burkina Faso i Nigrem

Dzisiaj, tj. 16 kwietnia 2013 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie sporu granicznego pomiędzy Burkina Faso i Nigrem, określając przebieg spornego odcinka granicy. Odrzucił jednak wniosek Burkina Faso o orzeczenie także o przebiegu odcinków granicy wyznaczonych według wcześniejszych ustaleń Wspólnej Komisji Technicznej, stwierdzając, że skoro strony nie pozostają w sporze co do tych części granicy (oba państwa zaakceptowały ustalenia Komisji w tym zakresie), wykraczałoby to poza kompetencję Trybunału w tej sprawie. Trybunał przychylił się także do wniosku stron o wyznaczenie trzech ekspertów, którzy mieliby pomóc w fizycznym wyznaczeniu granicy, stwierdził jednak, że uczyni to (w formie postanowienia) po zapoznaniu się z opiniami stron na temat praktycznych aspektów wykonywania przez ekspertów ich funkcji.    
Tekst wyroku [EN] [FR]

Brak komentarzy: