czwartek, 4 kwietnia 2013

Plany traktatu handlowo-inwestycyjnego USA-ECOWAS


Stany Zjednoczone intensyfikują swoją politykę rozszerzania sieci traktatów dotyczących wolnego handlu i inwestycji. Do planów rychłego zakończenia negocjacji Umowy o Partnerstwie Trans-Pacyficznym (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPPA) z szeregiem państw po obu stronach Pacyfiku oraz rozpoczęcia negocjacji Trans-Atlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) z Unią Europejską, w planach pojawiły się także negocjacje umowy ramowej o handlu i inwestycjach  (trade and investment framework agrement, TIFA) ze Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (Economic Community of Western African States, ECOWAS).

http://www.bilaterals.org/spip.php?article22954

Brak komentarzy: