piątek, 12 kwietnia 2013

Raport AI dotyczący stosowania kary śmierci w 2012


Amnesty International opublikowała coroczny Raport z orzekania i wykonywania kary śmierci na świecie

Mimo pewnych niepokojących sygnałów – jak choćby powrotu do wykonywania takiej kary w państwach, które od lat jej nie praktykowały jak choćby w Japonii i Indiach – rok 2012 przyniósł ogólną poprawę sytuacji w tym zakresie (zob.: notatka prasowa AI).


Brak komentarzy: