wtorek, 16 kwietnia 2013

Reforma rynku derywatów OTC


Financial Stability Board opublikowało 6. Raport półroczny dotyczący wdrażania reform rynku derywatów OTC, uzgodnionych na jednym z pierwszych ze szczytów przywódców państw G20 w Pittsburgh’u w 2009 r. Założenia reformy obejmujące 21 rekomendacji regulacyjnych FSB przedstawiła w październiku 2010 r.

Zapowiedziano wówczas (Deklaracja ze szczytu G20), że do końca 2012 roku „wszystkie zestandaryzowane kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym powinny być przedmiotem obrotu na giełdach lub, w stosownych przypadkach, elektronicznych platformach obrotu oraz powinny być rozliczane poprzez partnerów centralnych. Informacje o kontraktach dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym powinny być przekazywane do repozytoriów transakcji” (tłumaczenie za: Komisja Europejska, KOM(2010) 484 wersja ostateczna).

Do końca ubiegłego roku żadne państwo nie wdrożyło w pełni postulowanych reform.


FSB zapowiedziała publikację kolejnego Raportu przed wrześniowym szczytem G20 w Sankt Petersburgu, a do 15 maja zaprasza do nadsyłania komentarzy do opublikowanego wczoraj dokumentu (notatka prasowa FSB).

Brak komentarzy: