poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Rewizja Wytycznych MFW dotyczących zarządzania rezerwami walutowymi


Rada Wykonawcza MFW zatwierdziła, opublikowaną w lutym b.r. przez Monetary and Capital Markets Department, Nowelizację Wytycznych dotyczących zarządzania rezerwami walutowymi. Wytyczne te stanowią punkt wyjścia dla prac MFW w zakresie pomocy technicznej i kontekst dla realizacji przez Fundusz funkcji nadzorczych.

Dokumentem bazowym dla prac nowelizacyjnych były Wytyczne przyjęte przez MFW i Bank Światowy w 2001 r. Strukturalne zmiany jakie zaszły w sferze finansów międzynarodowych w ciągu minionej dekady, w szczególności w zakresie akumulacji rezerw walutowych, wymusiły jednak ich głęboki przegląd.

Nowelizacja zasad koncentruje się na kwestiach takich jak transparentność zarządzania rezerwami walutowymi, aspekty instytucjonalne i organizacyjne (w tym unikanie konfliktów kompetencyjnych), czy zarządzanie ryzykiem.

Brak komentarzy: