sobota, 20 kwietnia 2013

Rurelec v Boliwia: nagranie rozprawy dostępne

Na stronie Stałego Sądu Arbitrażowego w Hadze (Permanent Court of Arbitration, PCA) dostępne jest nagranie rozprawy w sprawie Guaracachi America, Inc. oraz Rurelec plc przeciwko Boliwii (nr sprawy PCA no. 2011-17), która odbyła się na początku kwietnia br.
Jest to traktatowy arbitraż inwestycyjny wszczęty na podstawie umów o ochronie i wzajemnym popieraniu inwestycji zawartych między USA a Boliwią i Wielką Brytanią a Boliwią. Roszczenie dotyczy wywłaszczenia inwestycji w sektorze energetycznym. Postępowanie toczy się zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL.

Brak komentarzy: