czwartek, 4 kwietnia 2013

Too Big to Fail, Too Big to Exist Act

Senator Bernie Sanders zapowiedział złożenie kolejny raz projektu Too Big to Fail, Too Big to Exist Act (zob. projekt z 2009 roku). W ciągu kilku godzin od otwarcia do podpisu petycji do Sekretarza Skarbu Timothy Geithner o przyjęcie ustawy mającej na celu podzielenie instytucji finansowych, których upadek miałby destabilizujący wpływ na cały sektor finansowy, poparło ją przeszło 17 tys. osób. Kolejna próba uchwalenia ustawy wpisuje się w wieloletnie zabiegi Senatora o ukrócenie uprzywilejowanego traktowania takich instytucji kosztem podatników.W myśl projektu Sandersa, Sekretarz Skarbu zostałby zobowiązany do sporządzenia listy takich instytucji w ciągu 90 dni, które w ciągu roku od uchwalenia ustawy zostałyby podzielone.

Zapowiedzi przedstawienia własnych projektów również zmierzających do restrukturyzacji i kontrolowanej likwidacji instytucji zbyt wielkich żeby upaść złożyli również senatorowie Sherrod Brown i David Vitter. W 2012 roku z taką samą inicjatywą wystąpił m.in. członek Kongresu Brad Sherman.

Mimo że przywódcy państw G20 nawołują na kolejnych szczytach, w tym podczas ostatniego spotkania w Los Cabos w 2012 r., o stworzenie reżimu  restrukturyzacji i kontrolowanej likwidacji lobalnych instytucji i banków o znaczeniu systemowym (odpowiednio G-SIFIs i G-SIBs), a Financial Stability Board opracowało kompleksową propozycję koordynacji polityk w tym zakresie (FSB, Resolution Regimes), brak koordynacji  działań nawet między zwolennikami projektu wróży mu jak najgorzej.

Brak komentarzy: