piątek, 26 kwietnia 2013

UE: ułatwienia w uznawaniu dokumentów urzędowych

Celem zmniejszenia kosztów związanych z uznawaniem dokumentów urzędowych w różnych państwach UE, a w rezultacie przede wszystkim obniżenia kosztów prowadzenia tansgranicznej aktywności gospodarczej,  Komisja Europejska przedstawiła Projekt Rozporządzenia (COM(2013) 228 /2) oraz strzeszczenie Oceny wpływu regulacji (SWD(2013) 145) dotycze uproszczeń w procedurze uznawania dokumentów urzędowych.

Ratio legis Rozporządzenia to zmniejszenie kosztów administracyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu pożądanego poziomu pewności prawnej.

Brak komentarzy: