wtorek, 30 kwietnia 2013

Ugoda w pierwszej sprawie pod CAFTA-DR

USA i Gwatemala zawarły ugodę w sprawie wniesionej w ramach umowy o wolnym handlu między USA, Państwami Ameryki Centralnej oraz Dominikaną (U.S. - Central American - Dominican Republic FTA, CAFTA-DR
Sprawa, wszczęta przez USA, dotyczyła przestrzegania przez Gwatemalę regulacji rynku pracy. USA zarzucały Gwatemali, że nie przestrzega ona własnych przepisów dotyczących prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, prawa do negocjacji zbiorowych oraz uregulowań dotyczących warunków pracy. Wg. USA taka sytuacja stwarzała zagrożenie dla konkurencyjności siły roboczej w USA. 
Ugoda wypunktowuje szczegółowe kroki, jakie Gwatemala ma podjąć dla usprawnienia wykonalności prawa krajowego.
Dla przypomnienia, CAFTA-DR zawiera również klauzulę arbitrażu inwestycyjnego, która jest dość intensywnie wykorzystywana przez inwestorów.

Brak komentarzy: