wtorek, 30 kwietnia 2013

UNCTAD w ECOSOC o zrównoważonych globalnych inwestycjach

Na ostatnim spotkaniu wysokiego szczebla ECOSOC dyrektor UNCTAD mówił o globalnej strategii wspierania zrównoważonych inwestycji zagranicznych. Przypomniano również o tym, że Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals, MDG) kończą się w 2015 r. UNCTAD stoi na stanowisku, że nowe cele rozwojowe powinny obejmować zasady nt. inwestycji dla zrównoważonego rozwoju, jak choćby te ujęte w Ramach postepowania wobec inwestycji dla zrównoważonego rozwoju (Investment Policy Framework for Sustainable Development) przygotowanych przez UNCTAD.
Prezentacja UNCTAD przypomina, że prace nad stworzeniem nowych globalnych celów rozwoju idą pełna parą i prawdopodobnie zmierzają w stronę Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Brak komentarzy: