poniedziałek, 29 kwietnia 2013

UNFCCC: W Bonn rozpoczęło się dzisiaj posiedzenie Grupy roboczej ad hoc

Dzisiaj w Bonn rozpoczęło się posiedzenie Grupy roboczej ad hoc w ramach durbańskiej platformy na rzecz intensyfikacji działań (Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action), utworzonej na konferencji COP w Durbanie w 2011 r. przede wszystkim w celu wypracowania do 2015 r. nowego porozumienia dotyczącego zwalczania zmian klimatu. Spotkanie potrwa do 3 maja. Program spotkania można znaleźć tutaj.

Zasadniczym celem kwietniowego spotkania (pierwszego od COP w Doha w grudniu) jest wyznaczenie głównych elementów przyszłego porozumienia. Równolegle będą toczyły się dwie sesje - jedna na temat porozumienia, druga poświęcona celom przed 2020 (dokładne cele spotkania można znaleźć tutaj).

Brak komentarzy: