środa, 17 kwietnia 2013

USA: nadzorca rynku kapitałowego nie ponosi odpowiedzialności prawnej za niewykrycie piramidy finansowej

2nd Circuit Court of Appeals orzekający w sprawie z powództwa Schematu Ponziego zarządzanego przez Bernarda Madoff’a (Molchatsky, et al. v. United States, 11-2510-cv(L)) stwierdził, że Securities and Exchange Commission (SEC) przysługuje immunitet suwerenny. Podnoszone przez powodów rzekome poważne zaniedbanie pracowników SEC na przestrzeni 16. lat, którzy nie wyciągnęli stosownych wniosków z licznych skarg napływających do Komisji, nie stanowiły dostatecznej przesłanki do uznania wyjątku od immunitetu.

Stany Zjednoczone co do zasady korzystają z immunitetu suwerennego przed amerykańskimi sądami. Wśród ustawowych ograniczeń zakresu przedmiotowego immunitetu  wyjątek stanowią postępowania na podstawie Federalnej Ustawy o Dochodzeniach Deliktowych (FTCA). Jednak FCTA nie stosuje się w przypadkach tzw. Wyjątku swobody decyzyjnej (Discretionary Function Exception, DFE), tj. gdy tak jak w tym przypadku działanie organów publicznych stanowiło realizację uprawnień dyskrejonalnych (1), a  kontestowana decyzja została podjęta ze względu na interes społeczny, gospodarczy lub polityczny (2).


Zdaniem sądu powód, zbytnio koncentrując się na swobodzie uznania urzędników SEC, nie wykazał, że „mimo nagannych zaniechań ze strony SEC” DFE nie stanowi przeszkody uniemożliwiającej rozpoznanie sprawy.Podstawowe informacje dotyczące sprawy dostępne są tutaj.

Brak komentarzy: