poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zaaprobowało tekst Protokołu nr 15 do EKPC


W piątek 25 kwietnia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zaaprobowało tekst Protokołu nr 15 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgromadzenie nie zaproponowało żadnych poprawek do tekstu. Kolejnym krokiem jest teraz przyjęcie Protokołu przez Komitet Ministrów na jego najbliższej sesji w maju br. Komitet wyznaczy też datę otwarcia Protokołu do podpisu.

Brak komentarzy: