środa, 17 kwietnia 2013

Zielone światło dla jednolitego patentu europejskiego


Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargi Włoch i Hiszpanii o stwierdzenie nieważności Decyzji Rady z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Wyrok Trybunału z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawach połączonych C‑274/11 i C‑295/11).

Trybunał stwierdził, że na podstawie TFUE Unia Europejska może w ramach rynku wewnętrznego stanowić europejskie prawo ochrony własności intelektualnej. Ponieważ kompetencje w przedmiotowym zakresie mają charakter dzielony między UE a państwami członkowskimi, Rada mogła zezwolić na podjęcie wzmocnionej współpracy.

Trybunał w szczególności nie zgodził się z zarzutem, że przyjętym sposobem procedowania Rada ominęła wymóg uzyskania jednomyślności, ponieważ „decyzja upoważniająca podjęcie wzmocnionej współpracy po ustaleniu, że jednolity patent i dotyczący go system językowy nie mogą zostać stworzone w rozsądnym terminie przez Unię jako całość, w żadnym razie nie stanowi obejścia wymogu jednomyślności ani wykluczenia państw członkowskich, które nie przyłączyły się do wniosków o podjęcie wzmocnionej współpracy, lecz wspiera proces integracji, zważywszy na niemożność przyjęcia systemu wspólnego dla całej Unii w rozsądnym terminie".

Brak komentarzy: