piątek, 24 maja 2013

Analiza kosztów i korzyści obligatoryjnym elementem pracy SEC

17 maja amerykańska Izba Reprezentantów stosunkiem głosów 235 do 161, w tym głosami  części Demokratów, przyjęła Ustawę o odpowiedzialności regulacyjnej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC Regulatory Accountability Act, H.R. 1062). 
Zgodnie z Ustawą Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) będzie odtąd zobowiązana do przygotowania analizy kosztów i korzyści (cost-benefit analysis, CBA) każdej proponowanej regulacji. SEC będzie również zobligowana m.in. do porównania kosztów alternatywnych rozwiązań i zapewnienia zrozumiałości języka tekstu regulacji. 
Jak wyjaśnia Jim Hamilton, Ustawa, kodyfikująca praktykę na podstawie dwóch dekretów Prezydenta Obamy nr 13563 i 13579, umożliwi ucięcie spekulacji, czy również autonomiczne agencje rządowe takie jak SEC muszą, czy też jedynie powinny stosować CBA w swoich pracach. Mimo że to akty prezydenckie stanowiły podstawę regulacji, a administracja amerykańska co do zasady popiera zasadę efektywności kosztowej działań regulacyjnych, to ponieważ przyjęty zakres obowiązków jest szerszy niż te na podstawie dekretów, Biały Dom jest przeciwny przyjęciu ustawy, uważając że jej realizacja wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami oraz ograniczy ochronę rynku i konsumentów sprawowaną przez SEC.

Jak dowodziła członkini Izby Reprezentantów Maxime Waters (D-CA), poprzez sparaliżowanie prac SEC dodatkowymi obowiązkami oraz dzięki zniesieniu ochrony Komisji przed powództwami na podstawie przeprowadzonych przez nią ocen ekonomicznych regulacji, inicjatorzy Ustawy de facto dążą do neutralizacji postanowień o ochronie inwestorów na podstawie Dodd-Frank Wall Street and Consumer Protection Act (zob. film poniżej).Brak komentarzy: