środa, 15 maja 2013

Argentyna pozywa Unię Europejską przed Organ Rozstrzygania Sporów WTO w sprawie biopaliw

Jak poinformowała WTO Argentyna złożył dzisiaj wniosek o wszczęcie konsultacji z Unią Europejską (pierwszy etap procedury rozstrzygania sporów w WTO) w sprawie biopaliw. Argentyna zarzuca Unii Europejskiej, że środki stosowane przez nią w celu promocji biopaliw jak również wsparcie udzielane przez UE dla producentów biopaliw są niezgodne z zakazem dyskryminacji w GATT, ale także z Porozumieniem w sprawie Subsydiów i Środków Wyrównawczych i Porozumieniem w sprawie Handlowych Aspektów Środków Inwestycyjnych, jak również z Porozumieniem w sprawie barier technicznych w handlu. Pełna treść wniosku zawierającego konkretne zarzuty będzie dostępna za kilka dni.

Warto zauważyć, że to kolejna sprawa w WTO, w której kwestionowane są środki przyjęte w celu ochrony środowiska. Należy przypuszczać, że podobnie jak w przypadku sprawy Canada - Renewable energy (o rozstrzygnięciu w tej sprawie pisaliśmy tu) ważną kwestią będzie ocena, czy wsparcie udzielane krajowym producentom w celu dostosowania się do wymogów wynikających z ochrony środowiska stanowi subsydium.

Brak komentarzy: