wtorek, 7 maja 2013

Chiny: ‘Doing Business’ do poprawki?

Chiny przewodzą inicjatywie zmiany rankingu Banku Światowego (BŚ): ‘Doing Business’. Grupa, obejmująca m.in. kraje rozwijające się, związki zawodowe i międzynarodowe organizacje charytatywne, w zeszłym roku przekonała szefa BŚ do powołania niezależnego zespołu do zweryfikowania obecnej metodologii rankingu. Zespół, któremu przewodniczy Minister Planowania RPA Trevor Manuel, niedawno opublikował wyniki publicznych konsultacji. Ostateczny raport zespołu spodziewany jest pod koniec maja br. 

Zespół był krytykowany za zaangażowanie w charakterze ekspertów wieloletnich krytyków rankingu. Krytycy zarzucają, że metodologia rankingu faworyzuje deregulację, np. traktując jakiekolwiek regulacje kwestii zatrudnienia jako z gruntu niekorzystne. Podnosi się, że informacje podawane w raporcie nie powinny być prezentowane w formie rankingu. Zwolennicy rankingu podnoszą, że jest on obiektywny, rzetelny metodologicznie i motywuje członków BŚ do poprawy miejsca w rankingu. Ciekawy komentarz na temat kontrowersji wobec rankingu, zawierający m.in. informacje, że BŚ zajął się kwestią podejścia do regulacji zatrudnienia, można znaleźć np. tu. 

Financial Times odczytuje chińską inicjatywę jako przejaw rosnącej asertywności Chin w podważaniu liberalno-ekonomicznych podstaw obecnego globalnego ładu gospodarczego.

Brak komentarzy: