środa, 22 maja 2013

Dziś Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Zgodnie z Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/55/201 r. 22 maja jest Międzynarodowym Dniem Różnorodności Biologicznej. w tym roku odbywa się on pod hasłem "woda i bioróżnorodność" Więcej na temat wpływu na problemy zanieczyszczenia i ograniczonych zasobów wodnych na różnorodność biologiczną można się dowiedzieć z opracowania przygotowanego z tej okazji przez Sekretariat Konwencji o różnorodności biologicznej, która jest głównym organizatorem dnia. Pełna lista wydarzeń w ramach obchodów dostępna jest tu.

Brak komentarzy: