wtorek, 7 maja 2013

ILA: zaproszenie do badania nad strategiami podejścia sądów krajowych do prawa międzynarodowego


Grupa studyjna ILA ds. “Principles on the Engagement of Domestic Courts with International Law”, po analizie wstępnych raportów i wytypowaniu najważniejszych “strategii interakcji”, aktualnie koncentruje swoje prace wokół strategii kontestacji oraz „kłopotliwej akomodacji” prawa międzynarodowego przez sądy krajowe.

Zgodnie z planem prac Grupa wystosowała publiczne zaproszenie do składania propozycji raportów według kryterium państwa postępowania albo kryterium tematycznego (badanie porównawcze). Autorzy wybranych prac będą mieli możliwość m.in. ich prezentacji na posiedzeniu Grupy.

Wśród możliwych tematów wprawdzie nie ma pracy poświęconej strategii polskich sądów, jednak zainteresowani współpracą mogę wybrać jedno z 14.  zagadnień tematycznych. Propozycje raportów można nadsyłać do 31 maja 2013.

Brak komentarzy: