sobota, 25 maja 2013

Indie nawiązują współpracę z IAIS

Po niedawnej akcesji Turcji (zob. post tu), a następnie Nebraski (press release), Indie są 37. jurysdykcją przystępującą do MMoU IAIS w sprawie współpracy i wymiany informacji między nadzorcami sektora ubezpieczeń. Zakres stosowania Memorandum uległ tym samym rozszerzeniu do 54% światowego rynku składek ubezpieczeniowych.

Zob. informacja prasowa dotycząca przystąpienia Indii.

Brak komentarzy: