środa, 8 maja 2013

IOSCO: Zasady wyceny instytucji wspólnego inwestowania

Rada Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) opublikowała raport końcowy dotyczący Zasad wyceny instytucji wspólnego inwestowania (CIS). Ma on stanowić punkt odniesienia zarówno dla regulatorów jak i dla uczestników rynków do oceny obowiązujących standardów normatywnych i realizowanych polityk wyceny CIS. Mimo że sposób i zakres wdrażania zasad różnić się będą między poszczególnymi jurysdykcjami, adekwatnie do warunków lokalnych, docelowo powinny one stanowić "praktyczny przewodnik" zbliżania praktyk krajowych zgodnie z wyrażonym w Zasadach "wspólnym podejściem".

Raport rewiduje Zasady wyceny CIS z 1999 roku, uwzględniając zachodzące od tego czasu zmiany w podejściu regulacyjnym oraz ewolucję rynków. W nowej wersji odnotowano w szczególności fakt uwzględniania obecnie w portfelach CIS złożonych i trudnych do wyceny aktywów, część z których nie istniała dekadę temu, a które wyceniane są nie według wartości rynkowej (mark-to-market) ale z modelu (mark-to-model) tj. według wewnętrznych procedur uwzględniających element oceny przez analityków danej instytucji. Stanowi to istotne wyzwanie dla nadzoru i regulatorów rynku, a także potencjalne ryzyko dla inwestorów, niemających pełnego rozeznania w sytuacji finansowej CIS. Publikowane obecnie wyniki prac IOSCO uwzględniają wnioski z publicznych konsultacji opublikowane w lutym ubiegłego roku.

Zob.: informacja prasowa nt. Raportu i kontekstu jego przyjęcia.

Brak komentarzy: