sobota, 4 maja 2013

KE: konsultacje ws. relacji inwestycyjnych UE-Birma

W związku z Konkluzją Rady Europejskiej z 23 kwietnia br. dotyczącą Birmy (Myanmaru), Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne w sprawie normalizacji stosunków z tym państwem. Konsultacje związane są z uznaniem wagi prywatnych inwestycji i handlu dla normalizacji stosunków z Birmą, ale adresowane są do wszystkich zainteresowanych. Konsultacje skupiają się na kwestiach „promocji najwyższych standardów uczciwego i społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz współpracy z administracją, sektorem prywatnym oraz społeczeństwem Myanmaru dla stworzenia optymalnych regulacji.”
Konsultacje mają format formularza on-line z określonymi pytaniami dotyczącymi: „klimatu inwestycyjnego”, zrównoważonego rozwoju, kwestii społecznych i pracowniczych, ochrony środowiska oraz praw człowieka. Uwagi w innej formie nie będą uwzględniane. Formularz zawiera miejsce na max. 3000 znaków dla „innych uwag”.  
Konsultacje trwają do 15 lipca br.

Brak komentarzy: